Almungarna3

Kropp och knopp vi är på topp!

Månad: september 2017

Trygghetsövning…

  Ur Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande, riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja…

Att tänka datalogiskt

  Att tänka datalogiskt betyder att kunna tänka på ett sätt som en dator förstår. Varför behöver vi kunna det?…

Jordens lutning ger oss årstider – ämnesspecifika ord

Ur Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1-3 Året runt i naturen…

Kulturskolan kommer…

Kulturskolan kommer Gratis workshops, konserter eller föreställningar för grundskolan åk F–3. Uppsala kulturskola vill att fler elever i Uppsala ska…

Programmering

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska…

Superhjältar – ett läsförståelseprojekt

”En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades…

Studieresa till Tom Tits

Det här kan man läsa på Tom Tits hemsida: ”Naturvetenskap och teknik är kul om någon kan förklara det på…

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, del 1

Veckans Lilla aktuellt handlade bland annat om mobbning, eller om hur man förebygger det. Vi startade arbetet med att titta…

Vokaler – sv

Idag har vi repeterat vokalerna. Vi startade med att titta på https://urskola.se/Produkter/186581-Livet-i-Bokstavslandet-Vokaler Sedan jobbade vi med kroppen…   Klicka på länken…

© 2018 Almungarna3. Tema av Anders Norén.