Almungarna3

Kropp och knopp vi är på topp!

Månad: oktober 2017

Airhop- många motoriska utmaningar

Ur Lgr 11 Ämnets syfte idrott ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra….

Barnkonventionen

Ur: Centralt innehåll åk 1-3 Att leva tillsammans ”Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha…

Virus – målträning – NO

Ur Lgr 11 Syfte biologi ”Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att…

Klassråd

  Ur Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska…

Trygghetsgrupper

Under två dagar då utvecklingssamtalen pågick träffades alla eleverna i sina trygghetsgrupper. Grupperna består av elever från klasserna f –…

Så var det dags för utvecklingssamtal

Ur Lgr 11 Skola och hem ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna…

Mera kultur i form av ”gitarrfestival”

SKAPA MUSIK TILLSAMMANS, TURNÉ 9-13 OKTOBER En inspirerande workshop om musik för barn under ledning av den internationella musikpedagogen och gitarristen…

Clowner utan gränser

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH LÄROPLANEN ”Skolväsendet vilar på demokratins grund”, så inleds läroplanen för grundskolan. De inledande kapitlen understryker betydelsen av…

Inför utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ”I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin (i…

Crossfit

Skolans läroplan (2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Den säger också att:…

© 2018 Almungarna3. Tema av Anders Norén.