Syftet med utställningen och det pedagogiska arbetet är att väcka tankar och funderingar om hållbarhet, såväl social som ekologisk och ekonomisk. Tanken är att utställningen ska ge eleverna en positiv bild av individens och samhällets möjligheter till förändring.

Bamse och dundermysteriet
Bamse och dundermysteriet handlar om att farmor en dag får ett brev med hemlig avsändare. I brevet står det att dunderklockan är hotad och om inget görs så kommer den att försvinna helt. Om dunderklockan försvinner kommer farmor inte kunna göra mer dunderhonung. Hon har ett lager med dunderpulver som
nog räcker så länge farmor lever men sen… när Nalle-Maja blir stor finns inget dunderpulver kvar att göra dunderhonung av.

Tillsammans med Bamse och Nalle-Maja får barnen hjälpa till att lösa dundermysteriet. Det visar sig att inte bara dunderklockan är hotad utan en hel del annat verkar också påverkas på olika sätt. När de tillslut får reda på att Krösus Sork ligger bakom det hela behöver de få honom att ändra sig men det är svårare än man kan tro. Det krävs mycket mod och uppfinningsrikedom för att lyckas påverka Krösus Sork som är väldigt bestämd i sin sak.


Hållbarhet handlar om att ta hand om jorden, miljön men också om alla oss som bor här. Det är viktigt att både vi och miljön mår bra.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med både mänskliga och materiella resurser.
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och aktivt samhälle där mänskliga rättigheter och grundläggande behov uppfylls för såväl grupper som individer.
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.” 

http://www.fredenshus.se/bamse

Klicka på länken:

Bamse och dundermysteriet

Klicka på länken:

På Fredens hus

Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska
• främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö
• främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse
• genom ett miljöperspektiv ge möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
Alla som arbetar i skolan ska
• verka för att utveckla kontakter med kultur – och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika