Ur: Centralt innehåll åk 1-3 Att leva tillsammans
”Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.”

Så är våra FN-tavlor ”nästan” klara. Skönt att höra är att samtliga elever i klassen anser sig vara en bra kamrat. Då finns viljan och ambitionen att vi tillsammans ska ha det bra. Samtidigt har vi börjat prata om FN:s Barnkonvention. Vi utgår från grundartiklarna 2, 3 6 och 12 och använder oss av Rafiki

Vem är Rafiki?
”Rafiki-figuren reser runt i världen och träffar barn och ungdomar. Han reser runt i skolor i Sverige och berättar om hur det är att vara barn. Mest berättar han om den fattigare delen av världen för den är okänd för många i Sverige, Rafiki visar att barn är lika och har samma värde.
Vad vill Rafiki?
Rafiki vill visa fakta så att det blir lättare att förstå världen. Rafiki vill slå hål på myter och försöka ge en rättvisande bild av världen. Det är viktigt för Rafiki med kunskap och upplevelser. Men Rafiki vill också visa hur man kan använda sin kunskap. För det går att påverka världen”! http://www.rafiki.se/om-rafiki/

Vi har tillsammans läst, diskuterat och tittat på filmer för att få en ”grund” att arbeta vidare från. Vad innebär det att alla har rätt att uttrycka sin åsikt? Eller att barnets bästa ska komma i första rummet? Eller ordet/begreppet ”diskrimineras”

Arbetet har startat på och under kommande vecka ska vi ”borra lite djupare” i ämnet.