Almungarna3

Kropp och knopp vi är på topp!

Kategori: NO

Rymden – läsa faktatext

En aktiv läsare kan använda sina bakgrundskunskaper och sina personliga erfarenheter under läsningen för att skapa mening i texten. Eleverna…

Rymden – skriva faktatexter

Vi har startat terminen med ett kortare tema om rymden. Det mål vi arbetar mot är: Eleven kan visa och…

Rymden starten

Så här startade rymdtemat… Ditt uppdrag under lovet (eller veckan före eller efter lovet) är att en stjärnklar kväll rita…

Virus – målträning – NO

Ur Lgr 11 Syfte biologi ”Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att…

Fortsättning på ”Jordens lutning ger oss årstider”

Ur Lgr 11 bild Ämnets syfte ”Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer…

Så är vi igång och skriver om superhjältar

Ur Lgr 11 Ämnets syfte sv. ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att…

Jordens lutning ger oss årstider – ämnesspecifika ord

Ur Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1-3 Året runt i naturen…

Studieresa till Tom Tits

Det här kan man läsa på Tom Tits hemsida: ”Naturvetenskap och teknik är kul om någon kan förklara det på…

SO/idrott- Upplandsleden

Vi har varit och gått Upplandsleden och det här är en del av vår uppstart på vårt tema om kroppen…

© 2018 Almungarna3. Tema av Anders Norén.