Almungarna3

Kropp och knopp vi är på topp!

Kategori: SO

Barnkonventionen

Ur: Centralt innehåll åk 1-3 Att leva tillsammans ”Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha…

Klassråd

  Ur Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska…

Clowner utan gränser

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH LÄROPLANEN ”Skolväsendet vilar på demokratins grund”, så inleds läroplanen för grundskolan. De inledande kapitlen understryker betydelsen av…

GOTD – Grej of the day

Tipset i korthet Grej Of The Day (GOTD) är en serie av regelbundna minilektioner som består av delarna ledtråd, faktadel, kuriosa,…

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, del 1

Veckans Lilla aktuellt handlade bland annat om mobbning, eller om hur man förebygger det. Vi startade arbetet med att titta…

SO/idrott- Upplandsleden

Vi har varit och gått Upplandsleden och det här är en del av vår uppstart på vårt tema om kroppen…

© 2018 Almungarna3. Tema av Anders Norén.