Skolans läroplan (2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Den säger också att: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga”. (sida 51) syftet med undervisningen i idrott och hälsa är även att: ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor somt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (sida 51) http://www.traningilivet.se/

Varje skoldag börjar med en motorikbana där eleverna utmanar sig själva i varierande kroppsövningar. Det hoppas i trappor, indianskutt, balansövningar etc. Både stora rörelser och små får sig daglig träning.

I och med dagens debatt om att barn rör sig för lite har vi lagt in ett till pass (nästan varje dag). Vi avslutar dagen med ”crossfit”.

Klicka på länken nedan:

CROSSFIT

”Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.” Fridolin, Utbildningsminister & Wiklund, folkhälso- och idrottsminister http://www.traningilivet.se/