Ur Lgr 11

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-3

Året runt i naturen

Orsaken till att årstiderna växlar är jordens lutning.
Samtidigt som jorden rör sig runt solen, roterar den också runt sin egen axel. På grund av denna lutning turas det norra och södra halvklotet om att vara riktat mot solen under jordens varv runt solen. Det är detta vi upplever som årstider.

Varför blir det höst och hur kan man se att det är höst var utgångspunkten för eleverna denna vecka. Vi har läst, diskuterat och auskulterat ute för att känna, lukta och uppleva årstiden höst. Utifrån ämnesspecifika ord tränar eleverna sin förmåga att beskriva. Klicka på länken nedan för att höra hur eleverna beskriver hösten:

https://www.magisto.com/video/OVQMZUEbBj86QBZnCzE?l=vsm&o=i&c=e

Höstdagjämning varslar hösten
Höst är lika med knastrande löv, varm choklad, mörkare kvällar – och en viktig astronomisk hörnsten.
För här passerar solen himlens ekvator och står exakt lodrätt över jordens ekvator. Dagen kallas höstdagjämning och infaller under 2017 den 22 september – exakt klockan 20:02 svensk tid.
Härmed är sommaren officiellt över, hösten är astronomiskt sett utlyst och det varar nu fram till vintersolståndet den 21 december klockan 16:28, som sträcker sig fram till vårdagjämningen som följs av sommarsolståndet.
Så fastlägger de fyra astronomiska hörnen årstiderna år efter år i all oändlighet.

http://illvet.se/naturen/arstider/hostdagjamning-betyder-farval-till-sommaren