Vi har tänkt att genom bloggen visa hur vi arbetar i klassen. Vi kommer både visa planeringar och hur det genomförs. Vi som skriver här är en åk 3 tillsammans med vår lärare.