Arbetet med allt fler digitala  hjälpmedel fortsätter och vi har nu kommit fram till att eleverna provar på att göra spel. Vi arbetar fortfarande utifrån kodboken men har också lagt till ”Spelprogrammering för barn av Carol Vorderman”.

https://www.kodboken.se/

https://www.bokus.com/bok/9789176174906/spelprogrammering-for-barn/

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.
Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan den 1 juli 2017.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument