Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget ”eget” land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index4fe2.html

Romernas resa började i Indien under 900- eller 1000-talet. Orsaken till varför romerna lämnade Indien är okänd. Det kan ha varit svält, förföljelse eller religiösa motsättningar i samband med islams inträde i Indien. Romerna färdades längs Sidenvägen mot Egypten och Turkiet, genom Grekland och till sist Europa.

http://www.romernashistoria.se/historia/index.php

 

https://www.magisto.com/video/OgcZZENSCmkxUkNgCzE?l=vsm&o=i&c=e