Ur Lgr 11 Ämnets syfte sv.

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”.

https://www.kodboken.se/start/kodaiskolan/vem-ar-en-hjalte/lektion-1/presentation

En berättelse handlar oftast om en slags hjälte. På samma sätt handlar det ofta om ett uppdrag, en utmaning och i den finns oftast motståndaren med. Uppdraget för eleverna var att först bestämma sig för vilken ”sorts” hjälte de skulle skriva om. Sedan skulle hjälten få förmågor, styrkor och svagheter.

Nästa steg i skrivandet för eleverna var att på förhand bestämma var berättelsen skulle starta, handling med tydlig lösning på problemet och till sist ett slut som inte var att alla skurkarna gick och fikade.

Mycket prat/reflektion fick vi använda lektionen till innan eleverna kom på hur de skulle skriva sin berättelse.
Efter att skrivandet kommit igång hördes inte ett ”pip” i klassrummet under resten av timmen.
Vi har sedan fortsatt att skriva och elevernas nästa utmaning var att skapa ett ”programmeringsuppdrag” till sin hjälte…