Inför studieresan till Skansen som skulle handla om jultraditioner inleddes förra veckan med två lektioner med ”Grej of the day”. Den första handlade om ”traditionen att bygga” julbocken i Gävle och engagemanget var stort.

Nästa ”grej” handlade om Stockholm. Ny kunskap om Birger Jarl, tunnelbanesystemet och Mälaren och Östersjön.

MÅL OCH SYFTE med studieresan var:
*Lyssna till berättelser om och varför julen firas. Om tro‚ folktro och julens symboler.
*Problematisera traditioner i stort och julen i synnerhet.
*Anknyta till dagens mångkulturella samhälle och elevernas verklighet.
*Få en härlig julstämning.

Riktigt roligt var det att höra eleverna vara med guiden i diskussioner i ämnet. Det märkes att eleverna hade mycket kunskap då de ställde uppföljande frågor nästan hela tiden på guidens berättelser.

Följ länken nedan:

Skansen

Ur Lgr 11 SO Centralt innehåll

”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna”.