Vi har varit och gått Upplandsleden och det här är en del av vår uppstart på vårt tema om kroppen och hälsa.

Morgonen startade kallt men med klarblå himmel, sol och snabb takt steg värmen snabbt både i kropp och i själ.

Vi tog bussen till Länna och vandrade sedan tillbaka till skolan längs Upplandsleden. Målet för dagen var att njuta av naturen, känslan av att orka med att gå men också chans till prat och mysiga stopp. ”Gratis” på turen fick vi med värdegrundsarbete när eleverna automatiskt hjälptes åt att bära packningen, gå i takt så att alla fick möjlighet att njuta och på slutet av turen delades vattenransonen till de som behövde.

Hälsa från topp till tå!

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Ur: Lgr 11 syfte med ämnet idrott

 Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Ur:Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet NO