Ur Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”.

Vi startade dagen med skridskor på Studenternas och fortsatte sedan till Stadsteatern för att se/höra på Önskestjärnan. Det är Ingelin Angerborn som vi bekantat oss med via ”Rum 213” som är författare.
»Nu ska jag berätta den absolut sanna historien om vad som hände mig en stjärnklar decembernatt. Jag förstår om det är svårt att tro på den här historien. Det är okej för mig. Och jag hade nog inte trott på den själv om det inte hade varit för halsbandet…«

Önskestjärnan regisseras av Jonas Österberg Nilsson. En tänkvärd, magisk och existentiell berättelse om att inte känna sig förstådd.

ÖNSKESTJÄRNAN

Önskestjärnan var magisk och jag tror att jag pratar för alla. Eleverna ”insöp” atmosfären och då vi satt så nära den fantastiska skådespelerskan Marie Persson Hedenius kändes det ibland som om att vi var med i dramat.

”Stadsteatern” kommer sedan nästa måndag till oss i skolan för efterarbete av det vi upplevt.