I arbetet med superhjältarna har vi nu börjat att testa att animera superhjältarna i Scratch. Vi arbetar med cirkelmodellen där vi först testar oss fram gemensamt, för sedan längre fram arbeta individuellt med sin egen superhjälteberättelse och animera den.

Vi arbetar fortfarande utifrån https://www.kodboken.se/

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
Ur: Lgr 11 centralt innehåll åk 3 i ämnet teknik