Här var uppdraget att läsa en faktatext, välja ut en del av texten och läsa den flera gånger. Utifrån den valda textdelen skulle eleverna sedan återberätta faktatexten med hjälp av fem stödord.

Följ länken nedan:

Väder

 

Ur Lgr 11 Central innehåll

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Ur Lgr 11 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.