Eleverna reser i världen och kommer tillbaka och förgyller klasskamraternas skolvardag med fakta från världens hörn.

Ur Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag – Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen