Ur Lgr 11 Syfte biologi

”Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261605!/biologi.pdf

Så provade vi på att arbete med ”huret”. Hur/vad behövs för de olika stegen i kunskapstrappan. Eleverna läste, diskuterade, analyserade, dokumenterade sina tankar. Sedan tittade vi tillsammans på dokumentationen för att tillsammans bestämma hur långt upp på kunskapstrappan var och en nått. Vad behöver göras bättre, hur gick samarbetet var frågor som diskuterades.

Klicka på länken nedan:

Virus – NO

Klicka på länkarna nedan:

Målträning – NO